Đánh giá dự án thầu

Cấp Chứng Chỉ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Căn cứ Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, các cá nhân tham gia đánh giá đầu tư từ ngày 1/9/2011 phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư.

Chương trình học khóa đánh giá dự án đầu tư:

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

– Giới thiệu tổng quan về các VBQPPL liên quan đến Dự án Đầu tư

– Nội dung Quản lý dự án đầu tư

– Các hình thức quản lý dự án đầu tư

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

– Mục đích, ý nghĩa, cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá DA đầu tư

– Công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư

– Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên

– Mục tiêu yêu cầu, theo dõi dự án, kiểm tra dự án

– Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

– Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

– Mục tiêu yêu cầu, theo dõi dự án, kiểm tra dự án

– Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

– Mục tiêu yêu cầu

– Theo dõi, kiểm tra tổng thể đầu tư

– Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế

– Nội dung đánh giá tổng về quản lý đầu tư của Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

– Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá DAĐT, nhiệm vụ và quyền hạn

– Công tác báo cáo, chi phí thực hiện về giám sát, đánh giá đầu tư

– Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện

Vậy hãy đến ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết http://kythuatmiennam.rdc.vn/

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

Điện thoại: 0966.33.55.00

Email: truongkythuatmiennam@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!