Khung chương trình đào tạo ngành Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn.

Khung chương trình đào tạo

  1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo
STT Nội dung Khối lượng Đơn vị học trình (ĐVHT)
1 Các học phần chung 22
2 Các học phần cơ sở 35
3 Các học phần chuyên môn 23
4 Thực tập nghề nghiệp 10
5 Thực tập tốt nghiệp 11
Tổng khối lượng chương trình 101
  1. Các học phần của chương trình và thời lượng
STT Tên học phần Số tiết/giờ Số ĐVHT
Tổng

 

Lý thuyết Thực hành, thực tập
I Các học phần chung 420 22 18 4
Các học phần bắt buộc 390 20 16 4
1 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 75 3 2 1
2 Giáo dục chính trị 75 5 5  
3 Giáo dục thể chất 60 2 1 1
4 Tin học 60 3 2 1
5 Ngoại ngữ 90 5 4 1
6 Pháp luật 30 2 2  
Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần) 30 2 2  
1 Khởi tạo doanh nghiệp 30 2 2  
2 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 30 2 2  
II Các học phần cơ sở 585 35 31 4
1 Tổng quan du lịch 30 2 2  
2 Tâm lý khách du lịch 30 2 2  
3 Marketing du lịch 30 2 2  
4 Kỹ năng giao tiếp 45 3 3  
5 Ngoại ngữ chuyên ngành 150 8 6 2
6 Thương phẩm và an toàn thực phẩm 45 3 3  
7 Văn hóa ẩm thực 45 3 3  
8 Xây dựng thực đơn 45 3 3  
9 Nghiệp vụ thanh toán 45 2 1 1
10 Môi trường và an ninh – an toàn 30 2 2  
11 Nghiệp vụ văn phòng 45 3 3  
12 Tổ chức sự kiện 45 2 1 1
III Các học phần chuyên môn 465 23 15 8
1 Nghiệp vụ lễ tân 120 6 4 2
2 Nghiệp vụ buồng 105 5 3 2
3 Nghiệp vụ nhà hàng 165 8 5 3
4 Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng 75 4 3 1
IV Thực tập nghề nghiệp 450 giờ 10   10
V Thực tập tốt nghiệp 495 giờ 11   11
Tổng cộng   101 64 37
  1. Nội dung thi tốt nghiệp
STT Nội dung
1 Chính trị: Học phần Giáo dục chính trị
2 Lý thuyết tổng hợp gồm các học phần:

– Nghiệp vụ lễ tân;

– Nghiệp vụ buồng;

– Nghiệp vụ nhà hàng;

–  Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

3 Thực hành nghề nghiệp gồm các học phần:

– Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng;

– Thực tập nghề nghiệp;

– Thực tập tốt nghiệp.

 

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

Điện thoại: 0969.66.66.44 – Hotline: 19009213

Email: truongkythuatmiennam@gmail.com

Địa chỉ đào tạo và tiếp nhận hồ sơ: Xem Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!