Quy định của bộ về chứng chỉ tư vấn giám sát

Chứng chỉ tư vấn giám sát: Những điều cần biết về quy định của Bộ XD

Chứng chỉ tư vấn giám sát là điều kiện quan trọng đối với cán bộ làm công tác tư vấn giám sát, cùng tìm hiểu quy định của Bộ XD về chứng chỉ tư vấn giám sát.

Trong công việc hàng ngày chúng ta thường gọi là chứng chỉ giám sát thi công, chứng chỉ tư vấn giám sát, chứng chỉ giám sát… nhưng bản chất của nó chính là “Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình”. Thông tin sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn:

1. Các quy định của Bộ Xây dựng về chứng chỉ tư vấn giám sát:

Các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề được nêu rõ tại thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây Dựng.

  • Mục C, khoản 1, điều 2 có quy định về màu của chứng chỉ tư vấn giám sát:

c) Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

– Màu đỏ đối với chứng chỉ cấp cho người có trình độ đại học.

– Màu hồng đối với chứng chỉ cấp cho người có trình độ cao đẳng, trung cấp.

  • Khoản 4 điều 6 có quy định rõ về điều kiện xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát:

4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

a) Có các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c) Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.

d) Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành).

đ) Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp;

2. Điều kiện xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát:

Như vậy bạn nếu bạn cần xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thì bạn cần phải có những điều kiện sau:

– Cần có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

– Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp

– Đã tham gia thiết kế hoặc thi công 3 năm trở lên (hoặc đã tham gia thiết kế, thi công 5 công trình đã được nghiệm thu bàn giao)

3. Những điều cần chú ý khi xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát:

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát do sở xây dựng cấp, bạn có thể nộp hồ sơ xin cấp tại sở xây dựng tỉnh nào cũng được tùy vào nơi bạn đang công tác.

– Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát bạn có thể mua trực tiếp tại sở Xd hoặc download trên mạng về

– Trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát thì phần quan trọng nhất là kê khai kinh nghiệm công tác, bản kê khai này cần có dấu xác nhận của công ty bạn đang công tác hoặc công ty cũ của bạn cũng được.

– Khi nộp đủ hồ sơ xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát thì Sở Xd sẽ phát cho bạn một giấy hẹn nhận chứng chỉ (thường không quá 30 ngày làm việc)

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát và tất cả các chứng chỉ hành nghề XD khác đều có thời hạn sử dụng là 5 năm trên toàn quốc.

– Và một điều quan trọng trước khi xin chứng chỉ hành nghề bạn cần hoàn thành một khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát. Để tìm cho mình một địa chỉ học tư vấn giám sát chất lượng hiệu quả thì bạn nên tham khảo bài viết dưới:

Xem thêm : Điều kiện cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!