[Quảng Ngãi] Tuyển Sinh Đào Tạo Trung Cấp Y Dược.

Ngành đào tạo:           DƯỢC (Pharmacy)

Trình độ Đào tạo:        Trung Cấp

Thời gian đào tạo:       2 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Đào tạo Dược sĩ trinh độ trung cấp là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên ciưi khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn,  góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Mục tiêu cụ thể

Về thái độ

– Tận tụy, có trách nhiệm trong hành nghề, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

– Coi trọng việc kết hợp y-dược học hiện đại với y-dược học cổ truyền.

– Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu  nghề nghiệp.

– Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

Về kiến thức

– Có đủ kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở.

– Có kiến thức chuyên môn cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

– Nắm vững các quy định của pháp luật và chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

– Có phương pháp luận khoa học trong các công tác chuyên môn và nghiên cứu.

Về kỹ năng

– Tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

– Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.

– Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và trong các chương trình y tế quốc gia.

– Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn dược cho các thành viên y tế khác.

– Thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 Tin học đại cương
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 Giáo dục thể chất
3 Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN 7 Giáo dục quốc phòng – an ninh
4 Ngoại ngữ (có ngoại ngữ chuyên ngành)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu
Kiến thức cơ sở của khối ngành
1 Toán – Thống kê Y dược 5 Sinh học
2 Tin học ứng dụng 6 Tâm lý y học – Đạo đức y học
3 Vật lý 1 7 Truyền thông và giáo dục sức khoẻ
4 Hoá đại cương vô cơ
Kiến thức cơ sở của ngành
1 Vật lý 2 7 Hoá lý dược
2 Hoá phân tích 8 Vi sinh
3 Giải phẫu 9 Ký sinh trùng
4 Sinh lý 10 Bệnh học
5 Sinh lý bệnh-Miễn dịch 11 Thực vật dược
6 Hóa sinh 12 Hoá hữu cơ
Kiến thức ngành
1 Dược lý 7 Quản lí và kinh tế dược
2 Dược liệu 8 Dược lâm sàng
3 Hoá dược 9 Kiểm nghiệm
4 Bào chế & Công nghệ dược 10 Dược động học
5 Dược học cổ truyền 11 Độc chất học
6 Pháp chế dược 12 Thực hành dược khoa

 

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

Điện thoại: 0969.66.66.44 – Hotline: 19009213

Email: truongkythuatmiennam@gmail.com

Địa chỉ đào tạo và tiếp nhận hồ sơ: Xem Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!