Tuyển Sinh Ngành Quản Lý Môi Trường – Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam.

Ngành đào tạo:          QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Trình độ đào tạo:        Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:       2 năm

 

GIỚI THIỆU

            Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý môi trường được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý môi trường, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và phát triển môi trường bền vững. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên quản lý môi trường trình độ trung cấp, có khả năng thực hiện được việc giám sát, kiểm tra công tác thực hiện pháp luật môi trường ở cơ sở; thực hiện được những nội dung bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; sử dụng được các trang thiết bị thông thường trong bảo vệ môi trường.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức                     

– Trình bày được những nội dung cơ bản của pháp luật môi trường, những khái niệm cơ bản về môi trường.

– Nêu được cách áp dụng các văn bản pháp quy vào công tác bảo vệ môi trường.

– Trình bày được phương pháp quản lý, bảo vệ môi trường và xử lý được các vấn đề cơ bản liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Về kỹ năng

– Tổng hợp được số liệu liên quan đến môi trường và lập được báo cáo hiện trạng môi trường, đưa ra những giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương, cơ sở.

– Giám sát, kiểm tra được việc thực hiện pháp luật môi trường ở cơ sở, tiếp cận thực hiện được những nội dung bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Quản lý và tổ chức sử dụng được các trang thiết bị thông thường trong bảo vệ môi trường.

Về thái độ

            Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao về môi trường cấp tỉnh, huyện, xã, công ty môi trường đô thị, các khu chế xuất, khu công nghiệp.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I Các học phần chung
  Các học phần bắt buộc
1 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 4 Tin học
2 Chính trị 5 Ngoại ngữ
3 Giáo dục thể chất 6 Pháp luật
  Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1 Hội nhập kinh tế Quốc tế về TN & MT 2 Dân số học
II Các học phần cơ sở
  Các học phần bắt buộc
1 Quản lý nhà nước 5 Truyền thông môi trường
2 Hoá đại cương 6 Sản xuất sạch hơn
3 Cơ sở khoa học môi trường 7 Pháp luật tài nguyên và môi trường
4 Sinh thái môi trường 8 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
  Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1 Độc học môi trường 2 Địa lý kinh tế
III Các học phần chuyên môn
  Các học phần bắt buộc
1 Hoá phân tích 6 Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường 1
2 Vi sinh môi trường 7 Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường 2
3 Quản lý chất thải rắn 8 Đánh giá tác động môi trường
4 Quản lý môi trường nước 9 Thanh tra bảo vệ môi trường
5 Kiểm soát ô nhiễm không khí    
  Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1 Quản lý chất thải nguy hại 2 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
IV Thực tập nghề nghiệp
1 Thực tập Kiểm soát ô nhiễm môi trường 3 Thực tập Quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường
2 Thực tập Hoá phân tích 4 Thực tập Công nghệ tin học trong quản lý môi trường
V Thực tập tốt nghiệp    

 

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

Điện thoại: 0969.66.66.44 – Hotline: 19009213

Email: truongkythuatmiennam@gmail.com

Địa chỉ đào tạo và tiếp nhận hồ sơ: Xem Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!