Tuyển Sinh Ngành Quản Trị Khách Sạn Nhà Hàng – Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam.

Trình độ đào tạo            : Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo              : QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG

Mã ngành                      :

Đối tượng tuyển sinh     : Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo          : 2 năm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014 /TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014  của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản trị khách sạn nhà hàng được thiết kế để đào tạo người học trở thành kĩ thuật viên hoặc giám sát viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn nhà hàng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ tổng quan về du lịch và kiến thức quản trị khách sạn, nhà hàng.

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung căn bản về tổng quan du lịch, các nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng và kiến thức quản lý các hoạt động khách sạn, nhà hàng như cơ sở lưu trú du lịch, tâm lý khách du lịch, marketing, kỹ năng giao tiếp, tổ chức sự kiện, văn hoá ẩm thực, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ chế biến món ăn, kế toán tiêu chuẩn, xây dựng thực đơn, sinh lý dinh dưỡng, thương phẩm và an toàn thực phẩm, lý thuyết và thực hành nghiệp vụ khách sạn nhà hàng. Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, chính trị, quốc phòng – an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm vị trí kỹ thuật viên, giám sát viên hoặc quản lý các tổ nghiệp vụ chuyên môn trong khách sạn, nhà hàng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

  1. Về kiến thức

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan ngành du lịch và nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng.

– Phân tích được các quy trình nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng như nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng.

– Phân tích được các hoạt động quản trị cơ bản trong khách sạn, nhà hàng ở các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng.

  1. Về kỹ năng

– Thực hiện được quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, phục vụ ăn uống.

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng.

– Xử lý được các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân, buồng và phục vụ ăn uống.

– Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.

– Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

  1. Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, có thái độ đúng mực khi làm việc và phục vụ khách hàng, trung thành với cơ sở, tỷ mỷ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các khách sạn, nhà hàng.

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM

Điện thoại: 0969.66.66.44 – Hotline: 19009213

Email: truongkythuatmiennam@gmail.com

Địa chỉ đào tạo và tiếp nhận hồ sơ: Xem Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!